суббота, 1 декабря 2018 г.

41. არიული ენის გრამატიკული საიდუმლოებები41. არიული ენის გრამატიკული საიდუმლოებები.

            პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რომ ძველ არიულ ენაზე ლაპარაკობდა კიბოს ეპოქის წაეღვნას (34289B.C.) გადარჩენილი ადამის (M-45; Мужчина-45 P; Y-DNA) წმინდა სისხლის (2.5-3)m. არიული ტომი რომელიც მესოპოტამიაში ვითარდებოდა.
              უკანასკნელ წარღვნამდე (10465b.c.) წმინდა სიხლის არაასიმილირებული არიული რასა (2.5-3)m. ლაპარაკობდა ოთხ უძველესი არიული ენის დიალექტზე: ლემურიულზე (ძველ ლათინურზე), ფინიკიურზე (ძველ კოპტურზე), სანსკრიტზე (Старославянский) და პატაგონურზე (ძველ ოლმეკურზე). კავკასიაში მერწყულის წარღვნას (23214b.c.) გადარჩენილი ნოე (R1b; Y-DNA) ლაპარაკობდა ლემურიულ ძველ ლათინურ დიალექტზე. ლემურიული (ძველი ლათინური) ძირითად ენად იქცა ატლანტიდაზეც.
          თანამედროვე თეთრი რასის ისტორია იწყება კავკასიაში ნოეს არიული (2.5-3)m. ოჯახის და არიელი ოგას (R1b*; Y-DNA) ასიმილაციით მერწყულის წარღვნას გადარჩენილ კავკასიელ აბორიგენებთან (~1.5)m. შესაბამისად თანამედროვე ასიმილირებული თეთრი რასის წარმომადგენლების 99%-ში სიმაღლე არ აჭარბებს 2 მეტრს. ეს სრულიად შეესაბამება ასიმილაციის გენეტიკურ კანონზომიერებას. უნდა აღინიშნოს რომ კავკასიაში შექმნილი და ევრაზიის და ჩრდილეთ აფრიკის არეალში დაფანტული ასიმილირებული ევროპეიდული რასა, არიულ რასასთან ხელახალ ასიმილაციას განიცდიდა წარღვნამდელი (10465b.c.) ლემურიის და ატლანტიდის იმპერიების ეპოქაშიც.
         მე დამტკიცებული მაქვს, რომ ციფრები: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  არიელებმა შექმნეს, არაბებმა, ინდუსებმა და სხვა კულტურებმა კი მემკვიდრეობით მიიღეს. ლემურიის და ატლანტიდის იმპერიებში წერდნენ უძველეს არიულ რუნებზე შექმნილი ასოებით, რომელსაც ჩვენ ლათინურს ვუწოდებთ.
         თანამედროვე მსოფლიოს ენები სავსეა ბარბარიზმებით, მაგრამ ჩვენი ძირითადი ყურადღების საგანი არიულ ძირზე შექმნილი ევროპეიდულ ენებია, რომელთაც ოფიციალური მეცნიერებიც კი ოფიციალურად არიული ენის დიალექტებად მიიჩნევენ.
 უძველესი გრავიურა გვაჩვენებს არიული რასის წარმომადგენლებს (მარჯვნივ)
 და ჩვენი ევროპეიდული რასის წარმომადგენლებს (მარცხნივ).
        დავიწყოთ არიული სიტყვით MAZ. იგი არიულ ენაზე ნიშნავდა ლამაზს. სუფიქსით -I, MAZI - ნიშნავდა გალამაზების პროცესს. არიული -I სუფიქსი ინგლისურ ენაში გარდაიქმნა -ING სუფიქსად. ხოლო ქართულში არიული -I სუფიქსი უბრალოდ შეერწყა სიტყვებს. შესაბამისად ინგლისური amazing და ქართული ლამაზის ფუძე არის არიული სიტყვა MAZI. მაზ და მაზი (lozione-იტალ) ევროპეიდულ ენებში დაკავშირებულია იმ პროდუქტებთან რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის სახის, ტუფლის, და მრავალი სხვა რამის გალამაზებასთან. იტალიური lozione არიულ-ივერიულ ანუ იაფეტურ ენიდანა წარმოშობილი - მაზიონ.  მაზიონ ივერიულ ენაზე ნიშნავდა იმ ზედაპირს რაც ამ სილამაზის ელექსირით იფარებოდა. ორ ზღვას შორის არსებულ სამშობლოს ჩვენი წინაპრები ასევე უწოდებდნენ: ივირონი, ივერი-გეორგიკა, ივრონა, ივერია. არიული MAZI-დან წარმოიქმნა  გალური - fermoso (ლამაზი), ინგლისური-famous (ცნობილი). ირონიული მნიშვნელობთ ინგლისურ ენაში კოღოს მსგავსი მწერების სახელი, რომლებიც სახეს და ტანს "ალამაზებენ" ნაკბენებით (Mosquito – “საკმაოდ გალამაზებული”). არიული MAZI-დან მოდის მაწონის სახელი, რომელსაც ივერიულ ენაზე ეწოდებოდა - “მაზონი”. ათასწლეულების განმავლობაში ივერიელი ქალები სახის გასალამაზებლად იყენებდნენ მაწვნის ნიღბებს. სკეპტიკოსებს რომ არავითარი ეჭვი არ დავუტოვო ნიღაბს ინგლისურად ეწოდება - mask, რომელის ფუძეც უშუალოდ კავშირშია არიულ სიტყვასთან - MAZI”. არიულ-ივერიული ენით იშიფრება უძველესი ასიმილირებული დიდი ევროპეიდული ტომის სახელი - "მასკ-ალ" (MOSCOVIE) - ცეცხლოვანი ღვთაებების ნიღბების ქვეყანა. მასკალები თავიდან თანამედროვე მოსკოვის წარღვნამდელ რეგიონში, რამდენიმე ასეული კილომეტრის რადიუსში ვითარდებოდნენ. თავად სახელი Москва (მასკ-ვა)  ისევე როგორც ელ-ვა ივერიულ-არიული ენით იშიფრება და ნიშნავს უფლის გამოჩენის პროცესს. წარღვნამდელი მასკალი აბორიგენების ენაზე ანუ მასკალი აბორიგენების შემთხვევაში აქ იგულისხმება მათი ცეცხლოვანი ღვთაებების ნიღბების უფლის გამოჩენის პროცეს, ვინც მათ ცეცხლ-თაყვანისმცემლობის კულტი და ღვთაებრივი სითბო მოუტანა. წარმართული კულტის ტომები ციდან მოვლენილ ცეცხლს, საუკუნეების განმავლობაში ინახავდნენ, აღვივებდნენ, უვლიდნენ და უფრთხილდებოდნენ რომ არ ჩამქრალიყო. ცეცხლი წარღვნამდელი ტომებისთვის გათბობის და საკვების მომზადების გარდა საუკეთესო თავდაცვის საშუალება იყო, გიგანტურ მტაცებლების დასაფრთხობად. წარღვნამდელი ტყეების მეფეები იყვნენ: დევები-(12-18)m, გიგანტოპითეკები-(5-8)m, გიგანტური დათვები-(5m), ვეფხვები (саблезубый) და რეპტილიები. ადამიანების ხორცი მათი კვების რაციონში ხშირად ხვდებოდა.
        შენიშვნა: სხვადასხვა დიალექტებში ასოების ადგილმონაცვლეობა:  ზ-ს,  ლ-რ,  ლ-, შ-ს,  ო-ა, და ა.შ.  ჩვეულებრივ დიალექტურ კანონზომიერებას წარმოადგენს.
          ძველ ლათინურ ენაზე წარმოთქმული არიული სხარტი გამოთქმა «Veni, vidi, vici». იულიუს კეისარს (Юлий Цезарь) არ გამოუგონებია. არიულ ენაზე ven-i ნიშნავდა მოქმედების (მისვლის, მოძრაობის) პროცესს. ამ არიულ ძირთან დაკავშირებულია სიტყვა vendetta (შურისძიება [სისხლის აღება]). ამ არიული ძირთან არის დაკავშირებული პლანეტა ვენერას სახელიც - Venus.  არიულ ენაზე ven-vs ნიშნავდა მოძრავ ძალას, ხოლო ven-as მოძრავ ღვთაებას. მართლაც ვენერა ერთ-ერთი მცირე მანათობელი ობიექტია ცის კაბადონზე. რომლის მოძრაობის შემჩნევა, პრიმიტიული ასტრონომიული ცოდნის მქონე ადამიანს შეუძლია. სწორედ ასეთები იყვნენ ლემურიელი და ატლანტი არიელების წინაპრები, რომლებიც საკუთარ ასაკს მთვარის ცირკულაციით ანგარიშობდნენ. მთვარის ერთი შემობრუნება იყო ერთი "წელიწადი". მთვარის “წელიწადით” არის მოცემული ადამის, ნოეს და სხვა არიელი პატრიარქების ასაკიც ბიბლიაში.
     არიულ ენაზე vid-i ნიშნავდა ნახვის პროცესს. ამ ფუძიდან მოდის სლავურ-არიული სიტყვა - “Видеть”. ამ არიულმა ძირმა  ივერიულში შექმნა სიტყვები: მივედი, წავედი, შევედი, წამოვედი, გადავედი... და ა.შ. რადგან ქართულ ენაში არიულმა ძირმა დაკარგა რეალური მნიშვნელობა, ჩვენ იძულებული ვართ ვიხმაროთ: მივედი სანახავად, შევედი სანახავად, გადავედი სანახავად... და ა.შ. ძველ ივერიულ ენაში კი რივე სიტყვის ფუნქციას მხოლოდ პირველი სიტყვა გამოხატავდა.  ცნობილი სიტყვა «Веды» უძველეს არიულ-ივერიულ ანუ იაფეტურ ენაზე  ნიშნავდა  «ხილვა»-ს სასულიერო ტერმინოლოგიით. ცნობილ სალვურ-არიულ უძველესი ისტორიის მიმო-ხილვა-ს (სწავლებას) ეწოდება «Славяно-Арийские Веды». ძველ-ინდურ (ძველ არიულ) უძველეს ისტორიულ-სასულიერო მიმო-ხილვა-ს ასევე ეწოდბა  «Веды». მათი მანტრები კი უძველეს არიულ სასულიერო ენაზე ნიშნავდა - "გადასვლას სულში". ინდური და სლავური ვედები ისტორიის და მითოლოგიის ნაზავია და რეალური ისტორიის დასადგენად აკრძალული და დავიწყებული ისტორიის კარგი ცოდნაა საჭირო.
     არიულ ენაზე vic-i ნიშნავდა გამარჯვების პროცესს. აქედან მოდის ლათინურ-არიული სიტყვა victory - (გამარჯვება). ეს არიული სიტყვა ივერიულში ისე გადმოვიდა, რომ დიალექტური დამახინჯება არ განუცდია - "ვიცი". ამ არიულმა სიტყვამ ივერიულში მხოლოდ სხვა აზრობრივი დატვირთვა მიიღო. ცოდნა გამარჯვების საწინდარია... უცოდინარობა კი დამარცხების.
    გთავაზობთ არიული ენის მინი ლექსიკონს დასკვნები თავად გამოიტანეთ…
                                                 КОРОТКИЙ АРИЙСКИЙ СЛОВАРЬ
          Чтобы для фальшивых королей (лжемасонoв) науки не оставит  какой нибудь шанс для сопротивления, мы решили создать маленький словарь Арийского языка Атлантов, на основе доступных допотопных письменных источников.

AN  — Всe; всё, Каждый
ADI — Завершить, попрощаться
AGARTY — Военная Ядерная База Арийцев Под Горой (Горами).
ÆQVOR — акватория моря; залив; не очень большое море.
AURARIAPудник (ареал) золота
AURUM  — покрытый тонким слоем золота;  позолоченный
AUR     золото.
ARGENTcеребро.
ARGENTUM — покрытый тонким слоем серебра, посеребренный
ARGENTARIA — рудник (ареал) серебра.
ARENA — песок.
ARENOS — песчаник (пляж, грунт, дно)
CAESARAреал Кейсара, Кейсар, страна, колония;
CAESARE — (Мн. ч.) ареалы, Кейсари; страны, колонии;
CAMP — поле, равнина, степь.
CAMPOS — Степной; равнинный рельеф.
COER — надзор
COERATOR — надзиратель; смотритель.
CIS — пространство, в, в сторону.
COLUMNA — колoнна; столб.
COLUMNÆ — колонны; столбы.
CHAR — Трон - величественний стул верховного властелина Арийцев.
DEDICAVIT — освящение; благословение
DEI, DIO, AS — БOГ  (LORD; GOD; Aнг)
DEPATAT — депутат;
DESHERT — пустыня;
DESHERTUM — покрытый пустыней;
DIA — распределять; разъединять;
DIVI — разделять, распределять;
DVI (2; II) — два;
ECCLESIA — монастырь;
FAL — пенис
FALOʃ — самец
FAV — любящий, поклонник
FIRMAN — фирман, cвернутый документ
FILIÃ; FILIÆ — дочь;  дочки;
FLAMAN — жрица;
FLAMEN — (Мн. ч.) Жрицы
FEMIN (E) — женщина, (мн. ч) женщины;
FLU — река
FLUVI — родни́к, исто́чник, ручеёк
GEM — печать; родовой печать аристократа;
IEʃVA — БОГ  Сварога (Вселенной) 
IMPER — человек представитель импе-рии; (метрополии); окупант.
IMP — империя.
IMMENʃ — бесконечный; безграничный;
IMMENʃUM — бесконечно покрытий
INʃULAoстров.
INʃULÆ — (мн. ч.) Острова; архипелаг;
LIV; LIVIA — Львийца;
LEM  лев
MANOS — человеческий, человеческая;
MAR; MARE — море; кобыла (самка лош.)
MASCUL — мускул
MASCULUM — покрытый мускулами; мускулистый; сильный; самец;
MON — гора (большая).
MONOS — горный хребет; (множество гор).
MONTANxолм, маленькая гора.
MONTANER — житель гор;  горец
MONTANUM — покрытый маленькими гора-ми; холмистый;
MIXcоединение; слияние
MIXOcоединитель; связующий
MIXODIA — разъединитель;
NEG    чёрный
NEGER    чёрный человек, негр;(раса)
NOBAL — благародный; аристократ;
ORNA — казна
ORNATOR — правитель, управленец
PACI  DEI — божественное перемирие;
PATA —  LORD (БОГ)
PATR(E) — жрeц; (мн. ч.) жрицы
PATRIA — ареал отчизны, родина, страна.
PATRI — область, территория, ареал.
PATRIÆ — (Мн. ч.) Oтчизны.
PAL — болота;
PALOʃ — болотистый местность;
PARENT(E) — родитель; родители.
PARS — область, край
PEN  почти; чуть ли не…;
PENINʃULA — полуостров, почти остров;
PETRA  скала, камень;
PETRÆ — cкалы; камни; скалистый; каменистый.
POI — день, точка, часть
POINT — точка, часть
PON — пик созвездии ориона с N 30О;
PORT — порт; гавань; убежище; защита.
PORTOS — Огражденный; защищенный.
PRAEF — предсказывать,  провозглашать, предвещать;
SACRALCвитoк  – (Scroll; Aнг); Oсвя-щённый cвёртoк, ритуальный Сакральный, божественный.
SACRA — Священный,
SACER  RA — посвященный богу солнца.
SANCT;  SANETA  — святой, cвятая.
SENAT — сенат;
SIN — Залив; бухта;
SINUM — почти полностью покрыты сушой, большой залив.
ʃAR - Верховный правитель: Кароль, Царь, Император, Кейсар... ʃ- древнейший Aрийский рунический  иероглиф посоха пастуха который превратился в символ Жезлa с драгоценными камнями и резьбой — Рега́лия верховного властелина
ʃILVA — лес;
SPIRIT — душа, дух, дыхание, вздох, жизнь, личность, лицо, энергия.
STIN — огромный боль
STINI — страдающий от огромн. Боли
SQRIPT — священный тайнопись;
SQRIPTUMcвященный текст на RAL, …
TEʃT — Тёплый
TOʃT — Холодный
QRIPT — тайнопись
TOTOR — Учитель
 REVOLVET; RAL — cвёртoк – (roll; Aнг)
 REGNUM — царство, регион, территория;
 REGIO — страна света, край,  граница;
 RITA — Арийское Учение о Расовой Идентификации. (Race    Identification Teaching of Arians)
RIV — Ущелье (горная), горная река, обрыв, разрыв пород...
 ROTUN — круглый;
 RUB — кра́сный
 RUBER —кра́сный человек; (раса)
 RUM, MARE — море; океан
 RAR — редкий, редкостный, необыкновенный, замечательный;
 ROSA — роза;
 TRI (3; III) —  три
 VAD,  ATL — вода
 VADOʃ — покрытый водой;
 VADOʃUM — покрытый тонким слоем воды,  мелководие, мел, 
 VEXILL — Знамя, флаг, штандарт;
 VIRI — достойнно;      
           როგორც ვხედავთ AURUM და ARGENTUM მოოქროვილს და მოვერცხლილ საგანს ნიშნავდა არიულ, ძველ ლათინურ დიალექტზე. ARENA დღეს სპორტულ შეჯიბრებებთანაა დაკავშირებული და სპორტულ ტელეარხსაც კი ჰქვია. საქმე იმაშია, რომ პირველი არიული სპორტული შეჯიბრებები, სილის მოედნებზე იმართებოდა, მონაწილეთა ტრამვების თავიდან აცილების მიზნით. თავიდან ძირითადად ეს იყო ჭიდაობა გიგანტ არიელებს შორის და სიმძიმეების აწევა. საჯილდაო ქვის ტრადიცია ივერიელებს არიელებისაგან მოსდევთ და ქართულ სოფლებში უკანასკნელ საუკუნემდე შემორჩენილი იყო.
            -ER სუფიქსი არიულ ენაზე გარკვეულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ, ეთნიკურად მსგავს ხალხს აღნიშნავდა: Khmer, Iver, Berber, ʃumer (შუმერი)... -ER სუფიქსმა ივერიულ ენაში ცალკე სიტყვის სტატუსი მოიპოვა - ერი. ინგლისურ ენაში კი ძირითადად სხვადარხვა პროფესიის მქონე ადამიანის აღმნიშვნელად იქცა: teacher, engineer, painter...
        არიულ რუკაზე რომელიც წარღვნამდელი სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის სამხრეთ რელიეფს გამოსახავს არიულ ენაზე აწერია  - TIERRA DE PATAGONES.   ლათინურ ენაზე იქნება TERRA Dominus-genes, ინგლისურად Land of LORD-GENES.   ქართულად - უფლის-გენების ქვეყანა (ტერიტორია, არეალი, მიწა). ეს მაგალითი აქ მოყვანილია იმისათვის, რომ არიული კუთვნილებითი -s სუფიქსი გავრცელდა მრავალ ევროპეიდულ ენაშიც. ქვემოთ მოტანილი მაგალითებდან ნათლად ჩანს, რომ -s, -es მრავლობითის სუფიქსებმა ზოგიერთ ევროპეიდულ ენაში ამოაგდო არიული კუთვნილებითი -s სუფიქსი.
       მაგალითისათვის ავიღოთ - "ფარაონების მიწა": ... არიულ ენაზე - Tierra de Farroes ლათინურად - Terra Pharaones ინგლისურად - Land of the pharaohs, (Pharaoh's land, Pharaohs' land) პორტუგალიურად - Terra dos faraós, ესპანურად - Tierra de los faraónes, კატალონურად  - Terra dels faraons,  ფრანგულად - Pays des pharaons, გერმანულად Land des Pharaos.:
         რეგიონი - регион - (region) გავრცელებულია უამრავ ენაში. არიულ ენაზე იწერება - REGNUM.: -UM სუფიქსი არიულ ენაზე ნიშნავდა გარკვეულ ტერიტორიას, რომელიც მთლიანად რაღაცით იყო დაფარული. სტადიონი, რაიონი, ბატალიონი, დივიზიონი, ბასტიონი... სუფიქსით -ონი არიულ-ივერიული ანუ იაფეტური ენით იშიფრება. ეს სუფიქსი მიუთითებს გარკვეულ ტერიტორიას, სადაც ლოკალიზებულია ის რაც  წინა სიტყვაშია მითითებული.  ავიღოთ სახელი ა-მაზ-ონი. იგი არიულ-ივერიული ენით იშიფრება და ნიშნავს ერთ-ერთ ლამაზ, ანუ სილამაზით (ულამაზესი ბუნებით) დაფარულ რეგიონს მდინარის შემთხვევაში. ქალთა ცნობილი ტომის შემთხვევაში, იგი ნიშნავს ლამაზი ქალების გავრცელების ერთ-ერთ რეგიონს. 

ეს ვიდეო თბილისის მაგალითზე ხსნის ყველა ძველი არიული ქალაქის საიდუმლოს. მე ჩემი სიტყვა ვთქვი და ახლა აფრიალონ ყალბი სომხური რუკები ივერიის მიწებზე... ვაი თქვენს პატრონს ყორღანაშვილებო... რუსულად იმიტომ არის რომ ამერიკის სომხურმა ლობიმაც რომ გაიგოს კარგად...

ამ ბლოგის მთავარი მენიუ მეგობრებისათვის გასაგზავნად:

Мой Запрещённые Электронные Книги

 на amazon.com -

уже можно прочитать бесплатно но,

поддержка исследований тоже возможно.

Приват-Банк - 4149 6293 9140 4019

-----------------------------------------------------------

             Kakha Margiani (Kaxa Л. Маргиани)
 -Egyptologist and Atlantologist.
 -Founder of Cosmogeological Science.
 -First Expert in the World on Atlantis.
 -Expert of pre-dynastic cartouches.     
 -Founder of New Egyptology.